Główna
home
company
cennik

USŁUGI

Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtów.

Prowadzenie ewidencji VAT.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia.

Obsługa ZUS i US.

Obsługa kadrowo-płacowa.

Deklaracje PIT, CIT, VAT, ZUS i inne.

Doradztwo finansowo-księgowe.

Obrót wewnątrzunijny, export-import.

Konsultacje.

 

Ceny usług ustalane są w oparciu o:

- liczbę dokumentów do wprowadzenia w miesiącu;
- sposób opodatkowania działalności;
- liczbę zatrudnionych pracowników;
- transakcje z podmiotami zagranicznymi (VAT-UE, SAD);
- dodatkowe wymagania lub życzenia klienta;

W cenie obsługi księgowo-podatkowej zawarte jest między innymi:

Sporządzanie i przesyłanie w imieniu podatnika deklaracji do US
Ewidencja środków trwałych, WNP i ewidencji wyposażenia
Ewidencja dla celów podatku VAT
Sporządzenie podatkowego zeznania rocznego

W cenie obsługi kadrowo-płacowej zawarte jest między innymi:

Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i przesyłanie deklaracji do ZUS i US
Sporządzanie rocznych zestawień dochodów pracowników (PIT-11)
Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodac
h
Obsługa kadrowo-płacowa:
- sprawy pracownicze 50 zł/m-c za pierwszą osobę i 30 zł/m-c za każdą kolejną osobę;

Istnieje możliwość negocjacji cen!!!

onas uslugi kontakt